I. Základní škola Zruč nad Sázavou

Domů

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

test

{phocadownload view=categories|text=test|target=s}{phocadownload view=category|id=23|text=test2|target=s}

O nás

I.Základní škola Zruč nad Sázavou

Vítáme Vás na speciálních stránkách I. Základní školy Zruč nad Sázavou, které vznikly díky projektu operačního programu

„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.

Projekt byl zahájen podáním žádosti do prioritní osy „Počáteční vzdělávání“, oblast podpory „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ v červnu 2008 a byl poté schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje v celkové výši 1 927 800 Kč. Vlastní realizace byla zahájena v lednu 2009.

Hlavním cílem projektu, který potrvá do roku 2011, je zkvalitnění vzdělávání pro všechny žáky školy zaváděním nových vyučovacích metod využívajících ICT ve výuce a podpora vzdělávání učitelů v oblasti ICT pro projekt.

Konkrétními výstupy projektu budou sady interaktivních programů vytvořených pro široké spektrum předmětů na I. i II. stupni. Škola disponuje 17 interaktivními tabulemi, a tak se interaktivní vyučování stane nedílnou součástí výuky.


Podpora projektového vyučování umožní realizaci šesti projektů každý školní rok. Dva projekty Den Země a Den dětí budou pravidelně připravovány pro žáky celé školy. Průřezové téma Mediální výchova podpoří tři ročníkové projekty: Středověká Kutná Hora, České hory a Volba povolání. Na I. stupni bude každoročně probíhat projekt Den zvířat .


Veškeré výsledky naší práce, interaktivní programy a materiály týkající se projektových dnů, najdete na těchto www stránkách.

Odkazy

Seznam odkazů na webové stránky s podobným obsahem:

www.prometheanplanet.com/uk

Největší zdroj sešitů, zdrojových balíčků, odkazů, řazeno podle předmětů, věku, ale i zemí. Nutná bezplatná registrace.

www.activboard.cz

Největší český portál s desítkami sešitů výhradně pro ACTIVboard. Nutná bezplatná registrace.

www.veskole.cz

Největší český portál s desítkami hotových sešitů ke stažení.

http://gynome.nmnm.cz

Metodické brožury, vzorové hodiny…

www.pripravy.estranky.cz

Přípravy na hodiny...

www.rock-hill.k12.sc.us/teachers/rhhs/mbailey/technologyleaders/flipcharts.doc

Desítky sešitů pro mnoho předmětů volně ke stažení.

ftp://www.ettcnsc.org/

Desítky sešitů, včetně návodů na tvorbu sešitů, metodiky...

www.isss-ji.cz

Sešity pro matematiku.

www.zskolin.cz/projekt.html

Genetická metoda čtení pro ACTIVboard.

www.zsprobostov.ic.cz/Projekt1/1stahuj.htm

Přípravy pro 1.třídu.

www.zstgm.ji.cz/pages/sipvz_projekt1_vystupy.html

Sešity pro ZŠ – matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda…

www.horackova.cz/tabule/tabzprava.htm

Velké množství sešitů pro matematiku, angličtinu a němčinu.

www.oaiss.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2006091102

Hospodářský zeměpis.

Strana 1 z 2